ანდრეას გურსკი დიუსერლდორფის სკოლის წარმომადგენელი ფოტოგრაფია, რომელიც მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან დღემდე მოღვაწეობს. ფოტო მედიუმისადმი განსაკუთრებული მიდგომა გურსკის თანამედროვე სამყაროს ფუნქციონირების კვლევის საშუალებას აძლევს. ის ხშირად იყენებს მანიპულაციას განსაკუთრებული ვიზუალური შედეგის მისაღწევად, ეს და არაერთი სხვა ფაქტორი მას გამორჩეულ ავტორად აქცევს