მიუხედავად იმისა, რომ პარკ ჩან ვუკის ოლდბოი შინაარსობრივად ერთი შეხედვით არ წარმოადგენს ორიგინალურ ნაწარმოებს და მის საფუძვლებს ძველ საბერძნეთში უნდა ვეძიოთ, ეს ფილმი განსხვავებული და გამორჩეული ნაწარმოებია, პირველ რიგში იმიტომ რომ რეჟისორი ათასჯერ გადაღეჭილ ამბავს კინოს მედიუმს ახლებურად და ორიგინალურად არგებს. ამ ვიდეო განხილვაში დეტალურადაა განხილული თუ რაში გამოიხატება ოლდბოის ორიგინალურობა.