ზოგიერთი მხატვრული ნაწარმოების შემთხვევაში, წიგნის თუ ფილმის შინაარსის უკეთ გასაგებად მნიშვნელოვანია ისტორიული ფონის გათვალისწინება. ამ ჭრილში შეიძლება ეგზორცისტიც განხილვა. მოცემულ ვიდეოში დათო ლობჟანიძე ამ ნაწარმოების ლიტერატურულ და კინო ვერსიებს ერთმანეთს ისტორიული ფონის გათვალისწინებით ადარებს