ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსი

დონაცია

გვჯერა, რომ ყოველი მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხს განაპირობებს დაფინანსების წყარო რომელიც ასეთ ორგანიზაციას ასაზრდოებს. 2015 წლიდან დღემდე ვცდილობთ შევქმნათ მედია რომელიც პოლიტიკური და კორპორაციული გავლენისგან თავისუფალი იქნება. ამ მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია ფინანსური მხარდაჭერა ჩვენივე აუდიტორიისაგან. ეს მოგვცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, ვიყოთ ანგარიშვალდებული მხოლოდ ჩვენი აუდიტორიის წინაშე და შევქმნათ მასალები რომლებიც დაცული იქნება სხვადასხვა გავლენებისგან.

ამავდროულად, ნებისმიერი ტიპის დონაციის (ერთჯერადი ან ყოველთვიური) შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ ჩვენს ყოველთვიურ “ლიტაგორას სიახლეების ფურცელს” (Newsletter), რომელშიც დამატებით მასალებს და სასარგებლო ინფორმაციას გაგიზიარებთ.

თქვენი დახმარება განაპირობებს ლიტაგორას ხელმისაწვდომობას ყველა ჩვენი გამომწერისათვის.

საქართველოს ბანკი:
GE29BG0000000538341364

თიბისი:
GE19TB7351736080100015

მიმღები: ააიპ ლიტაგორა
დანიშნულება: დონაცია

%d bloggers like this: