ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო რესურსი

ლიტაგორას შესახებ

ლიტაგორა არაკომერციული პლატფორმაა რომლის მიზანი პოპულარული კულტურის სხვადასხვა მედიუმებში არსებული ნიმუშების კრიტიკა, ახსნა და მიმდინარე კულტურულ ცხოვრებაში ალტერნატიული, დამოუკიდებელი სივრცის შექმნაა.

E-mail

Facebook

YouTube

Instagram

Spotify

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: