ეჟენ დელაკრუას “თავისუფლება მიუძღვება ხალხს” საფრანგეთის 1830 წლის რევოლუციას ასახავს.

ალბათ იმის გამო რომ ეს რევოლუცია ქვეყნის ისტორიაში ნაკლებად გახმაურებულია, აღნიშნული გამოსახულება ხშირად უფრო ცნობილი, 1789 წლის რევოლუციის აღმწერი ჰგონიათ ხოლმე.

დელაკრუას ნახატი არაერთაზროვნება ამაზე არ მთავრდება. ვიდეო ნახატის შინაარსს, მასში ასახულ სიმბოლოებს და არაერთ სხვა საკითხს მიმოიხილავს