“წიგნები და ქალაქები” ლიტაგორას რუბრიკაა, რომლის მიზანიც სხავადასხვა ქალაქებში ისეთი ლიტერატურული ადგილების და კუთხეების აღმოჩენაში მდგომარეობს, რომლებიც ამა თუ იმ ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაში საინტერესო როლს თამაშობენ. მორიგი ვლოგის ცენტრალური პერსონაჟი ბათუმია და ის სამი სხავადასხვა ლოკაცია, რომელიც ლიტაგორამ მოინახულა