“მათე მოციქული და ანგელოზი” კარავაჯოს ნამუშევრია რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობის დროს განადგურდა. ამის მიუხედავად დღეს გვაქვს ნახატის გამოსახულება რომელიც განადგურებამდე გადაღებული შავ-თეთრი ფოტოების მეშვეობით აღადგინეს.

ტილოს არარსებობის მიუხედავად კარავაჯოს ეს ნამუშევარი გამორჩეული ისტორიის მატარებალია რომელიც ბევრს გვეუბნება არამხოლოდ იმ ეპოქაზე და ძალაუფლების ვექტორებზე რომელიც მისი შექმნის დროს იყო გაბატონებული, არამედ ძალაუფლების მედიის მიმართ უნივერსალურ დამოკიდებულებაზეც მიგვანიშნებს