“მათე მოციქული და ანგელოზი” კარავაჯოს ნამუშევრია რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობის დროს განადგურდა. ამის მიუხედავად დღეს გვაქვს ნახატის გამოსახულება რომელიც ნამუშევრის შავ-თეთრი ფოტოების მეშვეობით აღადგინეს.

ტილოს არარსებობის მიუხედავად კარავაჯოს ეს ნამუშევარი გამორჩეული ისტორიის მატარებელია რომელიც ასახავს არამხოლოდ მხატვრის ეპოქას და გავლენის ვექტორებს რომელიც მისი შექმნის დროს იყო გაბატონებული, არამედ ძალაუფლების მედიის მიმართ უნივერსალურ დამოკიდებულების ილუსტრაციასაც წარმოადგენს,