ჭამის და სადილის სცენები კინოს განუყოფელი ნაწილია. მსგავსი რიტუალური სცენების ჩვენებებით რეჟისორებს არამხოლოდ ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობის ასახვის, არამედ დამატებითი სათქმელის საშუალებაც ეძლევათ. მორიგ ათეულში სადილის 10 ყველაზე დასამახსოვრებელ სცენას მოვუყარეთ თავი.