რუბრიკა სამი წიგნი ლიტაგორას ვიდეოების სერიაა რომლის ფარგლებშიც ყოველ გადაცემაში ავტორები, კრიტიკოსები, მკვლევრები და ზოგადად ლიტერატურის მოყვარულები, იქნება ეს მხატვრული თუ არამხატვრული ლიტერატურა, მათთვის საინტერესო ნამუშევრებზე საუბრობენ და სხვადასხვა წიგნებში არსებულ თემებს განიხილავენ.
მორიგ ეპიზოდში ფილოსოფოსი ლაშა ხარაზი სამ წიგნებზე საუბრისას სცდება კონკრეტულ თემას და რამდენიმე მასშტაბურ საკითხს განიხილავს რომელიც კაცობრიობის ლიტერატურულ ისტორიაში დიდ, მნიშვნელოვან ტექსტებს უდევთ საფუძვლად. ამ თემებს შორისაა თქმის და მოსმენის კულტურა , ნიშნებთან ურთიერთობის პროცესი და თვითშემეცნების გამოცდილება