კინემატოგრაფმა სირბილის თემაზე უამრავი მაგალითი შემოგვინახა. იქნებოდა ეს გაქცევა, მიზნისკენ სირბილი თუ უბრალოდ სწრაფი სიარული, ამ თემას კინემატოგრაფში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. TOP 10-ის ეს ვიდეო ამ თემას ეძღვნება