სანფონის ბიბლიოთეკის პირველ გადაცემაში, რომელიც წიგნების გარჩევებს ეძღვნება, მარი გელაშვილი [სანფონი] ფენი ფლეგის ნაწარმოებზე საუბრობს