ენა ცოცხალი ორგანიზმია. სხვადასხვა კულტურების ევოლუციის პარალელურად ფორმას იცვლის ენაც. ამ მხრივ ყურადსაღებია ინტერნეტი როგორც კომუნიკაციის შედარებით ახალი საშუალება. მორიგ ვიდეო პოდკასტში წამყვანი დათო ლობჟანიძე და ენათმეცნიერი, ტარტუს უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, მარიამ ნოზაძე ენის ფენომენს ინტერნეტის ჭრილში მიმოიხილავენ.