21-ე საუკუნე თვითგანათლების მისაღებად ოქროს ხანაა, სადაც ადამიანს ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღება და გამოყენება შეუძლია. გარდა იმისა, რომ ეს დადებითი მოვლენა ადამიანს თვითგანათლებისთვის ფართო ველს უშლის, ზოგიერთ შემთხვევაში ინფორმაციის უკონტროლო გავრცელება დაფიქრებისკენ გვიბიძგებდეს. მორიგ ვიდეო პოდკასტში ლაშა მაჭარაშვილი, მაგისტრი “განათლების ადმინისტრირების” მიმართულებით, დათო ლობჟანიძესთან ერთად თვითნაგანათლების თანამედროვე ფორმებს მიმოიხილავს