რუბრიკა სამი ფილმი ლიტაგორას ვიდეოების სერიაა რომლის ფარგლებშიც ყოველ გადაცემაში კინომცოდნეები, რეჟისორები, მსახიობები და ასევე ზოგადად კინოს მოყვარული სხვა პროფესიის ადამიანები მათთვის საინტერესო ნამუშევრებზე საუბრობენ და მათ სხვადასხვა ჭრილში განიხილავენ.

ნინიკო ლეკიშვილი მემონტაჟეა. პროფესიის შერჩევაზე მასზე სხვადასხვა ფილმში არსებულმა მონტაჟის არაერთმა მაგალითმა იქონია გავლენა. ნინიკო საუბრობს ქალ მემონტაჟეებზე, მიუხედავად იმისა რომ მათი როლი ხშირად შეუმჩნეველია, ამ პროფესიაში მათი წვლილი დიდია. გარდა იმისა რომ ნინიკო სამი ფილმის სახით სამ კონკრეტულ მაგალითს მიმოიხილავს, ის ასევე თემაზე უფრო ფართოდაც საუბრობს