რობერტ ბარტონი, ნევროპათოლოგი და არაერთი სამეცნიერო სტატიის და წიგნის ავტორი ეგრეთწოდებულ ცოდნის შეგრძნების თეორიაზე საუბრობს. მის მიხედვით ადამიანის ტვინს აქვს თავისებურება ეძიოს მისთვის ნაცნობი ნიშნები ინფორმაციის მიღებისას და აქამდე არსებული გამოცდილების შედეგად გამოიტანოს დასკვნები. ბარტონის მიერ აღწერილი თავისებურა არ არის უცხო კინოსთვის და აქ მსგავსი რამ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან კულიოშიოვის ეფექტითაა ცნობილი…