გთავაზობთ ვიდეოს, რომელიც შავი სარკის მეოთხე სეზონში სხვა სერიებთან არსებულ ვიდეო კავშირებსა და ალუზიებს ასახავს