სანფონის ბიბლიოთეკის მეორე გადაცემაში, მარი გელაშვილი [სანფონი] პოლ ოსტერის და ჯონ კუტზეეს წიგნად გამოცემულ მიმოწერას მიმოიხილავს