რჩებიან თუ არა საგნები ან როგორც ამ კონკრეტული ვიდეოს შემთხვევაშია, გუნდები, იგივე ერთეულებად დროთა განმავლობაში მათი კომპონენტების ცვლილების შედეგად? თეზევსის გემი აზრითი ექსპერიმენტია რომელიც ამ თემას ეხმაურება. მოცემული ვიდეო ამ ექსპერიმენტს თბილისის დინამოს მაგალითზე მიმოხილავს