გამოყენებულია კადრები შემდეგი ნამუშევრებიდან:
Ностальгия (1983)
Солярис (1972)
Зеркало (1974)
Жертвоприношение (1986)
Иваново детство (1962)
Андрей Рублёв (1966)
Сталкер (1979)