მობილურმა ფოტოგრაფიამ უკვე წლებია დაიმკვიდრა ადგილი ხელოვნებაში. ხშირ შემთხვევაში ტრადიციულ ტექნიკასთან მიმართებაში ამ ჟანრს გარკვეული უპირიტასებობებიც ახასიათებს. ამ უპირატესობებზე და საკუთარ გამოცდილებაზე საუბრობს თიკა ჯაბანაშვილი, რომელიც მობილურ ფოტოგრაფიას პროფესინალურად უკვე დაახლოებით 5 წელია მისდევს