მოკლე ვიდეო, რომელიც კინოში 2017 წლის ერთგვარ ვიზუალურ შეჯამებას წარმოადგენს და მონტაჟის საშუალებით 50 ფილმს აერთიანებს