დღეს, ე.წ. fake news-ების ეპოქაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს თუ როგორი მანიპულაციის საგანი შეიძლება გახდეს ესა თუ ის ამბავი რიგ შემთხვევებში. ასეთი ხერხი ხშირად გაცილებით რთული შესამჩნევია ვიდრე აშკარა ყალბ ინფორმაციაზე აგებული ამბავი. ამ მოკლე ვიდეოში ვცდილობთ ძალიან მარტივ მაგალითზე მანიპულატორული შესაძლებლობის გახსენებას. აღსანიშნავია, რომ ამ შეთხვევაში სიმარტივისთის გამოყენებული იქნა მხოლოდ ორი ელემენტი, მუსიკის და ბაზისური მონტაჟის სახით მაშინ როდესაც სასურველი განწყობის თუ შეხედულების შესაქმნელად გაცილებით მეტი ინსტრუმენტის გამოყენებაა შესაძლებელი