ვიტგენშტაინის ლომი წინააღმდეგობით გამორჩეული ფილოსოფოსის ლუდვიგ ვიტგენშტაინის თეორიაა, რომლის თანახმად ადამიანი ვერ გაუგებდა ლომს იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ცხოველი მისთვის ნაცნობ ენაზე ისაუბრებდა. ვიდეო ამ აზრს განიხილავს